top of page

Huishoudelijk reglement Speelplein Piehpel VZW

 

Doelgroep

Alle kinderen/jongeren van 5 tot 12 jaar zijn welkom.  

(geboortejaar 2018 t/m geboortejaar 2011)

 

Inschrijven

Kinderen/jongeren worden door de ouder(s) of aangestelde verantwoordelijke ingeschreven. Dit dient vooraf te gebeuren of afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen op de dag zelf. Het aantal toegelaten deelnemers per dag is beperkt. Het bestuur van Speelplein Piehpel kan een inschrijvingsstop hanteren in functie van de organisatie. Door je kind/jongere in te schrijven ga je akkoord met dit huishoudelijk reglement. Jouw akkoord wordt bevestigd op het inschrijvingsformulier. Het bestuur behoudt zich het recht de toegang te weigeren aan kinderen/jongeren waarvan het gedrag de goede werking van het speelplein verstoort.

 

Deelnameprijs

Een speelpleindag kost €5/kind. Deze kost omvat de inschrijving voor een dag en een aangeboden tussendoortje. Bij de inschrijving dient er éénmalig een bijdrage van 5 euro betaald te worden voor de verzekering. Info en vragen omtrent de kosten, deelnameprijs kunnen persoonlijk besproken worden met het bestuur.  

 

Lunch

De kinderen/jongeren nemen hun eigen lunch en drankje mee voor ’s middags. Water krijg je zoveel als je wil. Gebruik omwille van ecologische redenen een brooddoos en een herbruikbare drinkfles. Dit alles steek je in een (rug)zak die wordt bewaard in de lokalen.

 

Activiteiten

De activiteiten worden georganiseerd door Speelplein Piehpel VZW, Piehpelplein 2, 3600 Genk en gaan door op en rond het Piehpelplein, Genk. Sommige activiteiten kunnen ook doorgaan op verplaatsing. De kinderen/jongeren worden begeleid door animatoren die aangesteld zijn door het bestuur van Speelplein Piehpel.  Er wordt gespeeld met een open spelaanbod. Dit wil zeggen dat kinderen/jongeren op basis van aangeboden speelkansen vrij kiezen welk spel er wordt gespeeld. Op geregelde tijdstippen worden er activiteiten aangeboden,  binnen het open spelaanbod en afgestemd op een leeftijd, om extra speelkansen te creëren.

 

Openingsuren

Er wordt gespeeld van 10:00 tot 15:00 uur.

De kinderen melden zich ’s morgens tussen 9:45 en 10:00 uur aan bij de dagverantwoordelijke die de aanwezigheid noteert. De aanwezigheid is voor de hele dag. De activiteiten eindigen om 15:00 uur. Kinderen worden ten laatste om 15:15 uur afgehaald. Indien kinderen/jongeren alleen naar huis gaan, wordt hiervoor een schriftelijke toelating gegeven door de ouder/voogd.

Er is geen opvang voor of na het speelplein.

Opvang voor en na het speelplein

In samenwerking met de Apenstaart kunnen Genkse kinderen die er al gekend zijn, gebruik maken van de opvang. Vanaf 7 uur tot het begin van het speelplein en na het speelplein vanaf 15:15 uur tot 18 uur. De kinderen die gebruik maken van de opvang worden 's morgens naar het speelplein gebracht; 's avonds naar de opvang.

De inschrijving, de betaling voor de opvang dient vooraf afzonderlijk geregeld te worden met de Apenstaart. Opvangplaatsen zijn beperkt. 

Info: 089/209734

Verantwoordelijkheden

Tijdens de activiteiten zijn de kinderen/jongeren verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en gebeurlijke ongevallen. De ouders blijven evenwel verantwoordelijk voor elke schade door hun kind toegebracht.

Waardevolle voorwerpen (GSM, juwelen, …) blijven best thuis. Het bestuur is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van, aan de meegebrachte voorwerpen.

 

Privacy

Zie inschrijvingsformulier

 

Speelplein Piehpel VZW

Lokalen: Piehpelplein 2, 3600 Genk

Maatschappelijke zetel: Veldstraat 8, 3600 Genk

Verantwoordelijke : Eline Gelders 0479 05 46 22

bottom of page